image
image
image
image
Trang chủ » Khách hàng

"Đây là những khách hàng đã đồng ý phản hồi lại với HELENCO'S"

Hình ảnh trước sau

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Phản hồi khách hàng

Mình cám ơn Helen. Không biết nói như thế nào, nhưng nhờ Helen mà cuối cùng mình có thể tự tin lên đồ đi chơi với bạn bè sau bao nhiêu năm bị mụn hành hạ. Mình biết ngoài kia có nhiều bạn như mình lắm. Hy vọng những bạn ấy may mắn tìm được Helen như mình. Đó là điều tuyệt vời nhất của mình cho tới thời điểm này...
image
Chị Nguyễn Kim Tú
Mình cám ơn Helen. Không biết nói như thế nào, nhưng nhờ Helen mà cuối cùng mình có thể tự tin lên đồ đi chơi với bạn bè sau bao nhiêu năm bị mụn hành hạ. Mình biết ngoài kia có nhiều bạn như mình lắm. Hy vọng những bạn ấy may mắn tìm được Helen như mình. Đó là điều tuyệt vời nhất của mình cho tới thời điểm này...
image
Chị Nguyễn Kim
Mình cám ơn Helen. Không biết nói như thế nào, nhưng nhờ Helen mà cuối cùng mình có thể tự tin lên đồ đi chơi với bạn bè sau bao nhiêu năm bị mụn hành hạ. Mình biết ngoài kia có nhiều bạn như mình lắm. Hy vọng những bạn ấy may mắn tìm được Helen như mình. Đó là điều tuyệt vời nhất của mình cho tới thời điểm này...
image
Chị Nguyễn
Mình cám ơn Helen. Không biết nói như thế nào, nhưng nhờ Helen mà cuối cùng mình có thể tự tin lên đồ đi chơi với bạn bè sau bao nhiêu năm bị mụn hành hạ. Mình biết ngoài kia có nhiều bạn như mình lắm. Hy vọng những bạn ấy may mắn tìm được Helen như mình. Đó là điều tuyệt vời nhất của mình cho tới thời điểm này...
image
Chị Tú
© 2019 Helenco’ s Wellness Spa. Design by redi.vn
Facebook Hotline 0395511888